Χρήση προσωπικών δεδομένων

Κατά την αποστολή μηνύματος από τις φόρμες επικοινωνίας του aetosfilirou.gr σας ζητείται να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε το ζήτημά σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στις φόρμες επικοινωνίας του aetosfilirou.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την μεταξύ μας επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές του aetosfilirou.gr που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου μέρους (MailChimp και / ή Mad Mimi) για να στείλουμε τα μηνύματα που λαμβάνετε αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.