Υποτροφία

Υποτροφία στους μαθητές/τριες  Λυκείου (γενικός βαθμός 19,5) με πλήρη κάλυψη της εγγραφής και ενασχόλησής τους στην Ακαδημία